About

IKKYU JAPANESE YAKINIKU

จากประสบการณ์อันยาวนานที่สุดของเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นในประเทศไทยถือได้ว่าร้านอิคคิวได้รักษารสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ได้อย่างเหนียวแน่นมาจนถึงปัจจุบัน ถึงกระนั้นเราก็พยายามที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

ในส่วนความเป็นมาของร้านอิคคิวคือการนำสูตรลับสุดยอดที่สุดของญี่ปุ่นจากย่านกินซ่าซึ่งเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้าและร้านอาหารระดับ 5 ดาว ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น จากสูตรลับนี้เองเราได้นำเข้ามาสู่ประเทศไทยมานานกว่า 20 ปี และจุดนี้เองทำให้ร้านอิคคิวได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมานานกว่า 20 ปี

เราสัญญาว่าจะรักษารสชาติความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อย่างและให้บริการลูกค้าทุกท่านได้เป็นอย่างดีด้วยความเป็นกันเองตลอดไป

Add your job title

Create your website with WordPress.com
Get started